WSKAŹNIKI I STAWKI

Podróże służbowe w kraju

Okres obowiązywania

Dieta (w zł)

Ryczałt za nocleg (w zł)

Ryczałt za dojazd (w zł)

Od 1 stycznia 2007 r.

23

34,50

4,60

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 227, poz. 1661).


Podróże służbowe poza granicami kraju - ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU - (obowiązuje od 14 listopada 2007 r.)

Rodzaj pojazdu

Stawka za 1 km (w zł)

Samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm 3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm 3

0,8358

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU (obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.)

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu
na nocleg

1

Afganistan

USD

41

100

2

Albania

EUR

36

90

3

Algieria

EUR

42

100

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

51

150

6

Arabia Saudyjska

USD

46

110

7

Argentyna

USD

47

100

8

Armenia

USD

41

80

9

Australia

AUD

87

190

10

Austria

EUR

45

100

11

Azerbejdżan

USD

45

150

12

Bangladesz

USD

40

120

13

Belgia

EUR

45

160

14

Białoruś

USD

45

80

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

39

80

16

Brazylia

USD

50

120

17

Bułgaria

EUR

36

80

18

Chile

USD

42

80

19

Chiny

USD

46

110

20

Chorwacja

EUR

36

100

21

Cypr

EUR

33

70

22

Czechy

EUR

33

80

23

Dania

DKK

324

800

24

Egipt

USD

49

110

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

39

90

27

Etiopia

USD

49

95

28

Finlandia

EUR

42

135

29

Francja

EUR

45

120

30

Grecja

EUR

45

104

31

Gruzja

USD

44

150

32

Hiszpania

EUR

48

120

33

Indie

USD

42

110

34

Indonezja

USD

42

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

39

95

37

Irlandia

EUR

45

146

38

Islandia

EUR

36

80

39

Izrael

USD

49

120

40

Japonia

JPY

6 900

22 000

41

Jemen

USD

41

110

42

Jordania

USD

38

70

43

Kambodża

USD

42

100

44

Kanada

CAD

67

160

45

Kazachstan

EUR

39

100

46

Kenia

USD

41

90

47

Kirgistan

USD

41

100

48

Kolumbia

USD

41

80

49

Kongo,
Demokratyczna Republika Konga

USD

51

140

50

Korea Południowa

EUR

36

110

51

Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna

EUR

36

160

52

Kostaryka

USD

38

100

53

Kuba

EUR

36

80

54

Kuwejt

EUR

39

180

55

Laos

USD

47

70

56

Liban

USD

49

120

57

Libia

EUR

39

80

58

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

59

Litwa

EUR

33

80

60

Luksemburg

jak w Belgii

61

Łotwa

EUR

48

110

62

Macedonia

EUR

33

70

63

Malezja

USD

42

110

64

Malta

EUR

42

140

65

Maroko

EUR

36

80

66

Meksyk

USD

40

80

67

Mołdowa

USD

45

90

68

Monako

jak we Francji

69

Mongolia

USD

47

100

70

Niderlandy

EUR

42

120

71

Niemcy

EUR

42

103

72

Nigeria

USD

43

150

73

Norwegia

NOK

401

1 200

74

Nowa Zelandia

USD

43

150

75

Pakistan

USD

40

100

76

Panama

USD

42

100

77

Peru

USD

43

110

78

Portugalia

EUR

48

85

79

Republika Południowej Afryki

USD

45

100

80

Rosja

USD

50

130

81

Rumunia

EUR

36

70

82

San Marino

jak we Włoszech

83

Senegal

EUR

33

80

84

Serbia i Czarnogóra

EUR

36

62

85

Singapur

USD

45

125

86

Słowacja

EUR

33

70

87

Słowenia

EUR

36

80

88

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - w tym Nowy Jork i Waszyngton

USD

46

160

200

89

Syria

USD

42

75

90

Szwajcaria

CHF

78

160

91

Szwecja

SEK

351

1 200

92

Tadżykistan

USD

47

120

93

Tajlandia

USD

42

110

94

Tanzania

USD

48

110

95

Tunezja

USD

45

100

96

Turcja

EUR

33

80

97

Turkmenistan

USD

42

120

98

Ukraina

USD

48

100

99

Urugwaj

USD

48

80

100

Uzbekistan

USD

47

150

101

Wenezuela

USD

39

120

102

Węgry

EUR

33

70

103

Wielka Brytania

GBP

32

140

104

Wietnam

USD

42

95

105

Włochy

EUR

42

105

106

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

70

107

Zimbabwe

USD

42

120

108

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

38

110

109

Państwa inne niż wymienione
w Ip. 1-108

USD

42

120

Przy podróżach do:
- Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
- Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).


Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Okres obowiązywania

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3

powyżej 900 cm 3

Od 14 listopada 2007 r.

0,5214 zł

0,8358 zł

Okres obowiązywania

Motocykl

Motorower

Od 14 listopada 2007 r.

0,2302 zł

0,1382 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).


Ryczałty - limit miesięczny - obowiązują od 14 listopada 2007 r.

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu (w zł)

Kwota zmniejszenia za
każdy dzień (w zł)

100

52,14

2,37

150

78,21

3,56

200

104,28

4,74

250

130,35

5,93

300

156,42

7,11

350

182,49

8,30

400

208,56

9,48

450

234,63

10,67

500

260,70

11,85

550

286,77

13,04

600

312,84

14,22

650

338,91

15,41

700

364,98

16,59

1500

782,10

35,55

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu
(w zł)

Kwota zmniejszenia za
każdy dzień (w zł)

100

83,58

3,80

150

125,37

5,70

200

167,16

7,60

250

208,95

9,50

300

250,74

11,40

350

292,53

13,30

400

334,32

15,20

450

376,11

17,10

500

417,90

19,00

550

459,69

20,90

600

501,48

22,79

650

543,27

24,69

700

585,06

26,59

1500

1253,70

56,99

Motocykl

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu (w zł)

Kwota zmniejszenia za każdy dzień (w zł)

100

23,02

1,05

150

34,53

1,57

200

46,04

2,09

250

57,55

2,62

300

69,06

3,14

350

80,57

3,66

400

92,08

4,19

450

103,59

4,71

500

115,10

5,23

550

126,61

5,76

600

138,12

6,28

650

149,63

6,80

700

161,14

7,32

1500

345,30

15,70

Motorower

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu (w zł)

Kwota zmniejszenia za każdy dzień (w zł)

100

13,82

0,63

150

20,73

0,94

200

27,64

1,26

250

34,55

1,57

300

41,46

1,88

350

48,37

2,20

400

55,28

2,51

450

62,19

2,83

500

69,10

3,14

550

76,01

3,46

600

82,92

3,77

650

89,83

4,08

700

96,74

4,40

1500

207,30

9,42

Kwoty podane w tabeli stanowią maksymalne stawki ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin.

Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów

Pracownik zatrudniony

Samochód osobowy

Motocykl

Motorower

o poj. skok. do 900 cm3

o poj. skok. pow.
900 cm3

w miejscowości do 100 tys. mieszkańców
(limit kilometrów 300)

156,42

250,74

69,06

41,46

w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit kilometrów 500)

260,70

417,90

115,10

69,10

w miejscowości ponad 500 tys. mieszkańców (limit kilometrów 700)

364,98

585,06

161,14

96,74

w służbie leśnej (limit kilometrów 1500)

782,10

1253,70

345,30

207,30

w służbie ratowniczej i innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej (limit kilometrów 3000)

1564,20

2507,40

690,60

414,60

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).


Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

43 405 zł

19% podstawy obliczenia minus kwota 572 zł 54 gr.

43 405 zł

85 528 zł

7 674 zł 41 gr. 30% nadwyżki ponad 43 405 zł

85 528 zł

20 311 zł 31 gr. 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota wolna od podatku: 3 015 zł (www.mf.gov.pl)
Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).


Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 października 2005 r.

11,5%

Dz.U.2005.201.1662

Od 10 stycznia 2005 r.

13,5%

Dz.U.2005.3.16

Od 25 września 2003 r.

12,25%

Dz.U.2003.166.1613

Od 1 lutego 2003 r.

13%

Dz.U.2003.14.137

Od 25 lipca 2002 r.

16%

Dz.U.2002.117.1009

Od 15 grudnia 2001

20%

Dz.U.2001.143.1612

Od 1 listopada 2000 r.

30%

Dz.U.2000.90.996

Od 15 maja 1999 r.

21%

Dz.U.99.43.429

Od 1 lutego 1999 r.

24%

Dz.U.99.7.52

Od 15 kwietnia 1998 r.

33%

Dz.U.98.45.270

Od 1 stycznia 1997 r.

35%

Dz.U.96.151.713

Odsetki od zaległości podatkowych (procent kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki)

Od 8 stycznia 1996 r.

0,14%

M.P.96.3.35

Od 18 września 1995 r.

0,15%

M.P.95.47.541

Od 29 maja 1995 r.

0,16%

M.P.95.27.329

Od 21 lutego 1995 r.

0,19%

M.P.95.12.153

Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)

Od 30 sierpnia 2007 r.

12,5%

M.P. 2007.58.663

Od 28 czerwca 2007 r.

12%

M.P.2007.42.483

Od 26 kwietnia 2007 r.

11,5%

M.P.2007.30.332

Od 1 marca 2006 r.

11%

M.P.2006.19.207

Od 1 lutego 2006 r.

11,5%

M.P.2006.10.140

Od 1 września 2005 r.

12%

M.P.2005.52.723

Od 28 lipca 2005 r.

12,50%

M.P.2005.45.616

Od 30 czerwca 2005 r.

13%

M.P.2005.39.533

Od 28 kwietnia 2005 r.

14%

M.P.2005.27.385

Od 31 marca 2005 r.

15%

M.P.2005.21.330

Od 26 sierpnia 2004 r.

16%

M.P.2004.37.657

Od 29 lipca 2004 r.

15%

M.P.2004.33.592

Od 1 lipca 2004 r.

14,5%

M.P.2004.29.532

Od 26 czerwca 2003 r.

13,5%

M.P.2003.37.540

Od 29 maja 2003 r.

14%

M.P.2003.29.408

Od 25 kwietnia 2003 r.

14,5%

M.P. 2003.22.334

Od 27 marca 2003 r.

15,5%

M.P. 2003.17.269

Od 27 lutego 2003 r.

16%

M.P. 2003.12.184

Od 30 stycznia 2003 r.

17%

M.P.2003.7.113

Od 28 listopada 2002 r.

17,5%

M.P.2002 .58.793

Od 24 października 2002 r.

18%

M.P. 2002.50.728

Od 26 września 2002 r.

20%

M.P. 2002.44.672

Od 29 sierpnia 2002 r.

21%

M.P. 2002.38.604

Od 27 czerwca 2002 r.

23%

M.P.2002.28.458

Od 30 maja 2002 r.

24%

M.P.2002.21.375

Od 26 kwietnia 2002 r.

25%

M.P.2002.16.270

Od 31 stycznia 2002 r.

27%

M.P.2002.7.137

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę
Kz × L × 0,125
--------- = On = Opz
365
gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.
Wzór na ustalanie opłaty prolongacyjnej
K × L × 0,125 × S
---------- = Op = OPpz
365
gdzie:
K - kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,
L - liczba dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym obowiazująca w dniu wydania decyzji,
S - stawka opłaty prolongacyjnej,
365 - liczba dni w roku,
Op - kwota opłaty prolongacyjnej
OPpz - kwota opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dz. U z 2005 r. Nr 165, poz. 1373.