AKTUALNOŚCI 2008

AKTUALNOŚCI 2007

AKTUALNOŚCI 2006

Od 01.01.2006 r. można składać w urzędach skarbowych wnioski o zwrot VAT od materiałów budowlanych, zakupionych po 1 maja 2004 r. na budowę lub remont budynku albo lokalu mieszkalnego. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 01.05.2004 r. do 31.12.2007 r. Zainteresowanych odzyskaniem podatku VAT prosimy o kontakt w celu poprawnego wypełnienia wniosku.

[dodano: 15.03.2006 r.]

Z dniem 02.03.2006 r. zmianie uległa cześć opłat sądowych w sądach cywilnych. Zmiany mają na celu usprawnienie prac sądów m.in. poprzez poprawę procesu pobierania opłat sądowych. Zmniejszenie części opłat pozwoli wielu osobom, dla których wysokie opłaty stanowiły barierę finansową, na załatwienie wielu zaległych spraw sądowych. Tańsze będzie także ustanowienie zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych w postaci hipoteki.

[dodano: 10.04.2006 r.]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia, dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, w ramach Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia dla MSP - Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Wnioski można składać w terminach 20 kwietnia 2006r. i 115 maja 2006r. do godziny 15.00. Przedmiotem dofinansowania są usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500,00 EURO, maksymalna kwota wsparcia wynosi 5.000,00 EURO. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 50%.

[dodano: 18.04.2006 r.]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia, dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, w ramach Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia dla MSP - Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych. Wnioski można składać w terminach 25 kwietnia 2006r. oraz 18 maja 2006r. do godz. 15.00. Przedmiotem dofinansowania są usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem eksportu przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500,00 EURO, maksymalna kwota wsparcia wynosi 10.000,00 EURO. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 50%.

[dodano: 18.04.2006 r.]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia, dla małych i średnich przedsiębiorstw m. in. z terenu województwa łódzkiego, w ramach Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia dla MSP - Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw. Wnioski można składać w terminach 28 kwietnia 2006r. oraz 23 maja 2006r. do godz. 15.00. Przedmiotem dofinansowania są usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażanej nowoczesnej technologii informatycznej na każdym poziomie jej projektowania, wyboru oraz implementacji. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500,00 EURO, maksymalna kwota wsparcia wynosi 10.000,00 EURO. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 50%.

[dodano: 18.04.2006 r.]

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów technologicznych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie nowych, innowacyjnych technologii. Maksymalna kwota kredytu wynosi 2 mln EUR. Istnieje możliwość uzyskania 50% umorzenia otrzymanego kredytu. Wnioski można składać w BGK, w 2006r. będą to dwa terminy - od 1 do 31 lipca i od 1 do 31 października.

[dodano: 07.05.2006 r.]